Sissinghurst white garden

Sissinghurst är en av de mest omtalande trädgårdarna i hela England med en ofantlig blomsterprakt som måste upplevas för att kunna förstå dess vidd. Trädgården är skapad under ledning av poeten och författarinnan Vita Sackville-West som bodde på Sissinghurst på 1930-talet tillsammans med sin make Harold Nicolson, även han författare. Båda lär ha varit homosexuella och hade ett mycket stormigt och omskrivet äktenskap men fann sin gemensamma passion i att skapa trädgårdar. Egendomen ligger i Kent, sydost om London och det går lätt att ta sig hit både med bil, tåg och buss från centrala London.

Utvecklingen av Sissinghursts omtalade trädgård

Paret Nicolson Sackville-West införskaffade Sissinghurst efter några år som gifta, men egendomen var på den tiden inte mycket mer än en vallgrav, några stallar, ett ensamt borgtorn och övergiven jordbruksmark. Paret såg dock en potential i Sissinghurst och hade sedan tidigare erfarenhet av trädgårdsplanering och skötsel. De utvecklade tanken med olika rum i trädgården, uppdelade av höga häckar klippta i olika formationer. Varje rum tilldelades en egen färgskala och en egen stämning, precis som ett rum inomhus. Paret utgjorde ett perfekt team med Vitas känsla för plantering och val av växter och Harolds kärlek för det arkitektoniska.

Sissinghurst är till sin stil inte unik och det finns många trädgårdar i södra England från samma tidsepok som följer Arts and Crafts-rörelsens tankar med intima trädgårdsrum tillsammans med utblickar på det omgivande landskapet. Hos Sissinghurst förstärks dock allt detta då bostadsdelarna är utspridda i trädgården och fastigheterna och trädgården kopplas till varandra på ett mjukt och mycket tilltalande sätt.

Den vita trädgården på Sissinghurst

Av alla de olika trädgårdsrummen på Sissinghurst är det den vita trädgården som blivit mest känd och som lockar flest besökare. Här är alla blommorna helt vita, omgivna av gröna, fint klippta häckar. Alla de olika trädgårdsrummen på Sissinghurst har sina egna höjdpunkter och för den vita trädgården är zenith midsommar. Den vita trädgården ligger vid det som kallas Prästens hus, beläget i den ena änden av trädgården intill vallgraven. Från början var platsen en rosenträdgård men blev snabbt utbytt mot just en helt vit trädgård. De vita växterna skapar ett speciellt lyster och gör sig bäst tidiga morgnar när solen just håller på att gå upp.

Den vita trädgården på Sissinghurst fortsätter att inspirera år efter år, tack vare att den hålls så välskött och är så välplanerad. Många olika typer av vita växter trängs här tillsammans med olika grå och gröna nyanser. Ett besök i den vita trädgården på Sissinghurst är en upplevelse för livet.